MAGAZÍN KOMORNÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DĚČÍN

Publikováno: 28. 12. 2019

Autor: Martin Zíka - OHK Děčín

Obor: nebyl uveden

Lokalita: Děčín

Regionální produkt:

PODPORA REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ Z DĚČÍNSKA

Významní evropští ekonomové v posledních měsících naznačují, že je nejvyšší čas připravit se na příští hospodářskou krizi, která bude pravděpodobně vážnější než ta, která proběhla v letech 2008 - 2010. K ekonomickým jevům se totiž přidají klimatické problémy (a restriktivní opatření na jejich potlačení), masivní mezikontinentální migrace a ozbrojené konflikty ve světě.

Děčínské regionální produkty nejdou jen průmyslové výrobky, ale také kvalitní potraviny z místních farem a řemeslné zboží.

Děčínské regionální produkty nejsou jen průmyslové výrobky, ale také kvalitní potraviny z místních farem a řemeslné zboží různého druhu.

Foto: Archiv výrobců

Pokud se tyto temné prognózy naplní (první signály již můžeme zaznamenat například v některých západních zemích), je zřejmé, že se dopadům nevyhne ani Česká republika, jejíž produkce je strategicky závislá na zahraničních trzích. Jako obvykle je nejhůře pocítí malé a střední firmy, které nemají velký prostor pro manévrování ani významné ekonomické rezervy. Lze tedy předpokládat, že v důsledku nové krize opět zanikne mnoho firem a živností.

V DOBĚ KRIZE JSOU NEJVÍCE OHROŽENY MALÉ FIRMY

Malé firmy bohužel v době krize nenajdou pomoc ani u vlády. Ta bude usilovat zejména o záchranu velkých podniků poskytujících velký počet pracovních míst. Do „módy“ se opět dostane svépomocná lokální ekonomika, jejímž pilířem je přímá orientace odbytu místní produkce na blízkého spotřebitele. Je ovšem tragédií děčínského regionu (a všech příhraničních regionů ČR), že drtivá většina spotřebitelů se od roku 2000 naučila utrácet své peníze v marketech nadnárodních korporací, jejichž zisky se nevracejí zpět do oblasti, ale plynou na konta zahraničních akcionářů (každoročně takto z České republiky odchází cca 300 až 400 miliard Kč). Tyto peníze pak zákonitě musejí někde chybět, což se citelně ukáže zejména v době zamrznutí obvyklých ekonomických toků.

KE SLOVU PŘIJDE LOKÁLNÍ EKONOMIKA

Nastává tedy čas, kdy je rozumné hledat a uvádět do praxe nová řešení, která v nouzi pomohou udržet přijatelnou životní úroveň obyvatelstva a předcházet vážným sociálním a bezpečnostním problémům. Jedna z cest je výrazná propagace regionálních produktů a společensky odpovědného podnikání. Je ovšem evidentní, že společenskou odpovědnost můžeme očekávat pouze u těch firem, které prakticky cítí, že je společnost pozitivně akceptuje například tím, že spotřebitelé preferují jejich produkty (nakupují od nich).

OHK DĚČÍN PODPORUJE REGIONÁLNÍ VÝROBCE

Proto se kancelář Okresní hospodářské komory v Děčíně rozhodla aktivně zapojit do propagace regionálních firem a jejich produktů. Zprovoznila nový webový portál www.ohkdecin.cz, kde se mohou děčínské firmy prezentovat a od roku 2020 bude zprovozněna již delší dobu připravovaná expozice regionálních produktů v Myslbekově ulici v Děčíně, která je návštěvnicky frekventovaná zejména během turistické sezóny. Otevření této expozice proběhne v rámci „Burzy regionálních produktů a služeb“, která je plánována na duben.

NEVÁHEJTE A ZAPOJTE SE DO HRY

Regionálním výrobcům z výše uvedených důvodů doporučujeme nabízené možnosti pro podporu odbytu vzít v potaz a využívat. Informace k tomu všem zájemcům poskytne kancelář OHK Děčín, tel.: 736 463 745. O dalších možnostech spolupráce vás budeme informovat v novém hospodářském magazínu Komorník, jehož obsah mohou též firmy se sídlem v děčínském regionu používat ke své propagaci.

JINÉ ČLÁNKY