MAGAZÍN KOMORNÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DĚČÍN

Publikováno: 6. 1. 2020

Autor: úřad OHK - OHK Děčín

Obor: nebyl uveden

Lokalita: nebyla uvedena

Podpora podnikání v regionu:

DOTACE ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Krajský úřad Ústeckého kraje s Novým rokem 2020 opět vyhlásil dotační titul pro začínající podnikatele, z něhož je možné žádat o finanční pomoc k rozjezdu Vašeho podnikání až do výše 200 tisíc Kč.

Podpořil Ústecký kraj

Dotace pro začínající podnikatele Ústeckého kraje

Foto: Ústecký kraj

PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ?
Pro malé začínající podnikatele, kteří:
- mají sídlo v Ústeckém kraji, jsou-li právnickými osobami,
- mají trvalé bydliště v Ústeckém kraji, jsou-li fyzickými osobami,
- získali podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu (2020) nebo v roce předchozím (2019) a toto oprávnění získali poprvé.

KDY LZE O DOTACI ŽÁDAT?
Příjem žádostí: 6. 2. 2019 do 9. 3. 2020.

O KOLIK JE MOŽNÉ ŽÁDAT?
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000,- Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000,- Kč. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu (30 % vlastní spolufinancování).

KDE MOHU ZÍSKAT ŽÁDOST A DALŠÍ DOKUMENTY?
Formulář žádosti a povinných příloh jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty“, v podsekci „Podpora začínajících podnikatelů“.

KAM ŽÁDOST PODAT?
Žadatel může podat žádost osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do ePodatelny.

Bližší informace Vám také může podat úřad OHK Děčín

JINÉ ČLÁNKY