MAGAZÍN KOMORNÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DĚČÍN

Publikováno: 1. 4. 2020

Autor: HK ČR - OHK Děčín

Obor: nebyl uveden

Lokalita: nebyla uvedena

Podpora podnikání v regionu:

HK ČR

Vláda změnila cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus upravující státní příspěvek zaměstnavatelům vyplácejícím náhrady mezd zaměstnancům na překážkách v souvislosti s koronavirem a stanovila principy správy tohoto příspěvku, který bude vyplácet Úřad práce.

program Antivirus

program Antivirus

Foto: OHK Děčín

Program se člení do 2 režimů, první se týká překážek, které nesouvisí s vůlí zaměstnavatele, ale s rozhodnutím lékařské autority nebo vlády, druhý režim souvisí s vlastním rozhodnutím zaměstnavatele. V rámci prvního bude příspěvek ve výši 80 % nákladů zaměstnavatele spojených s náhradou mzdy, maximálně 39 tisíc Kč, v rámci druhého režimu ve výši 60 % superhrubé mzdy.
Zároveň vláda avizovala, že v nejbližších dnech přijde ještě s třetím, zvláštním režimem kompenzací pro provozy, které se nemohou zastavit.

--------------------------------------------

V reakci na metodiku k programu Antivirus schválenou 31. 3. 2020 – podpora zaměstnanosti je pro vás urychleně zpracována praktická informace – Jak a kde žádat, kdo bude mít nárok na podporu...

JINÉ ČLÁNKY