+412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

MAGAZÍN KOMORNÍK

RESTART TURISTICKÉ SEZÓNY 2020 - KURZ INTERNET MARKETINGU V CESTOVNÍM RUCHU

Nejdůležitějším nástrojem účinné propagace služeb v cestovním ruchu je aktuálně Internet. Nicméně ne všichni poskytovatelé služeb dobře ovládají různé dovednosti, které s tím souvisejí. Proto Cech cestovního ruchu při Okresní hospodářské komoře Děčín připravil pro zájemce kurz, který určitě přijde vhod každému, kdo se potřebuje prostřednictvím Internetu nabízet. Základní tříhodinový kurz se bude věnovat i tomu, jak co nejlépe používat novou službu TM-INFOSERVIS.

PŘEČÍST

DOTACE 25.000,- KČ PRO OSVČ Z ÚSTECKÉHO KRAJE

Ústecký kraj rozdělí mezi drobné podnikatele celkem 70 miliónů korun. Podporu dostane 2800 prvních žadatelů, tedy 400 z každého okresu. Na každý ze sedmi okresů tak vyjde částka deset miliónů korun. Dotační program, který se spustí v průběhu května, schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 20. dubna.

PŘEČÍST

HK ČR

Vláda změnila cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus upravující státní příspěvek zaměstnavatelům vyplácejícím náhrady mezd zaměstnancům na překážkách v souvislosti s koronavirem a stanovila principy správy tohoto příspěvku, který bude vyplácet Úřad práce.

PŘEČÍST

PROJEKT "ZACHRAŃ PRÁCI !"

- Máte zaměstnance, pro které dočasně nemáte pracovní uplatnění? - Chybí vám momentálně zaměstnanci? Zkuste se zapojit do projektu Hospodářské komory ČR - Zachraň práci! Hospodářská komora integrovala a vytvořila koncept, který firmám nabízí „sdílení“ pracovních kapacit prostřednictvím speciální aplikace pro využití dočasně volných pracovníků a volných firemních kapacit.

PŘEČÍST

JIŽ OD 2.4.2020 LZE ŽÁDAT O ZÁRUKU NA ÚVĚR COVID II !

Záruční program COVID II je určen pro živnostníky a malé a střední podniky k provoznímu financování, pokud byli nuceni omezit nebo zastavit provoz kvůli opatřením proti koronavirové infekci. Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky na úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru. Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek až milion korun na úhradu úroků, které za své komerční provozní úvěry zaplatí.

PŘEČÍST

CORONAVIR A PRACOVNĚ-PRÁVNÍ VZTAHY...

Zaměstnavatelé i zaměstnanci čelí v těchto okamžicích situacím, které jsou pro ně nové a nejsou si jisti výkladem pracovně- právních vztahů. Proto přinášíme odkazy na odpovědi na nejčastěji řešené situace.

PŘEČÍST

BURZA REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ A SLUŽEB DĚČÍNSKA JE ODLOŽENA

Okresní hospodářská komora Děčín ve spolupráci s Městem Děčín, Asociací regionálních značek a Cechem cestovního ruchu připravovala v termínu 16. květen 2020 prodejní prezentaci produktů a služeb, čili toho, co umíme v našem regionu nabídnout spotřebitelské i turistické veřejnosti. Z DŮVODU OPATŘENÍ PROTI PANDEMII COVID-19 JE AKCE ODLOŽENA, O NOVÉM TERMÍNU BUDEME INFORMOVAT.

PŘEČÍST

FIRMY A ONEMOCNĚNÍ COVID-19 !!

Hospodářská komora ČR 11. 3. 2020 uspořádala tiskovou konferenci s názvem „Koronavirus a česká ekonomika. Jak šíření viru a preventivní opatření dopadnou na firmy?“, které se kromě mé osoby zúčastnil také Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, a Viliam Sivek, předseda fóra cestovního ruchu. V této činnosti budeme pokračovat 12. 3. 2020, kdy se budeme účastnit jednání s Alenou Schillerovou, ministryní financí, či Petrem Hůrkou, náměstkem ministryně práce a sociálních věcí.

PŘEČÍST

PŘEDSTAVUJEME CECH CESTOVNÍHO RUCHU DĚČÍNSKA

V letošním roce tomu bude již 5 let, kdy pod Okresní hospodářskou komorou v Děčíně začala pracovat zájmová sekce podnikatelů v cestovním ruchu, která dostala název Cech cestovního ruchu. V tomto článku čtenářům představím, čím se cech zabývá a jaké jsou možnosti spolupráce s ním.

PŘEČÍST

KRIZOVÁ LINKA MĚSTA DĚČÍN KE KORONAVIRU - TEL: 771135374

V souvislosti se situací okolo Koronaviru a pozitivním nálezem u děčínského obyvatele byla pro lepší informovanost a nastavení základních doporučení zřízena krizová telefonní linka. Tel: 771135374

PŘEČÍST

TURISTICKÁ ZNAČKA PODPORUJE BYZNYS V CESTOVNÍM RUCHU I NA DĚČÍNSKU

Položíme-li představitelům obcí a měst v našem regionu otázku „Kdo k vám přivádí turistické návštěvníky“, většina z nich odpoví: „reklama v médiích a cestovní agentury“. A  někteří po pravdě dodají, že důležité jsou i turistické značky, které mají pro rozvoj služeb cestovnímu ruchu zvláštní význam.

PŘEČÍST

SERVÍRUJTE SVŮJ BYZNYS NA WEBU OHK DĚČÍN

Na konci roku 2019 zahájila Okresní komora Děčín provoz nového webu, který členům OHK i nečlenům nabízí řadu užitečných propagačních služeb. Je možné si vytvořit profil firmy s portfoliem služeb a produktů, publikovat nabídky a poptávky anebo propagovat podnikatelské aktivity v novém magazínu Komorník. Pro členy OHK jsou všechny tyto služby zdarma.

PŘEČÍST

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY - LEDEN 2020

Členské firmy OHK Děčín mají pro rozvoj svého podnikání nyní možnost využít několik zajímavých výzev, zaměřených především na výzkum a inovace. Níže najdete výzvy, u nichž jsou známy hlavní podmínky. Na případných žádostech o dotace z těchto výzev doporučujeme začít práci co nejdříve, zejména pokud je potřebná projektová dokumentace (např. u výzvy Nemovitosti), která může být náročná na zpracování.

PŘEČÍST

ERASMUS PRO MLADÉ PODNIKATELE

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program. Noví a začínající podnikatelé mají možnost získat nové zkušenosti a znalosti od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v účastnických zemích.

PŘEČÍST

25. ROČNÍK TRADIČNÍ SOUTĚŽE EXPORTÉR ROKU

Vítězem letošního ročníku soutěže Exportér roku vyhlašované Hospodářskou komorou České republiky se stala automobilka Škoda Auto. V kategorii podle nárůstu exportu zvítězil přední světový výrobce obráběcích strojů z našeho regionu - TOS VARNSDORF. Zástupci firem převzali 9. 12. 2019 ocenění na slavnostním večeru v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.

PŘEČÍST

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V DĚČÍNĚ PŘIPRAVILA PRO PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY NA DĚČÍNSKU UŽITEČNÝ VÁNOČNÍ DÁREK

Posláním a cílem Hospodářské komory ČR je prostřednictvím svých krajských a okresních zastoupení podpporovat rozvoj podmínek pro podnikání. Vzhledem k tomu, že drtivá většina byznysové komunikace se odehrává prostřednictvím Internetu, rozhodla se Okresní hospodářská komora Děčín nabídnout podnikatelům a živnostníkům v děčínském regionu zajímavý vánoční dárek. A to nejen svým členům.

PŘEČÍST


ARCHIV ČLÁNKŮ