MAGAZÍN KOMORNÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DĚČÍN

Publikováno: 1. 4. 2020

Autor: úřad OHK Děčín - OHK Děčín

Obor: nebyl uveden

Lokalita: nebyla uvedena

Obecně praktická informace:

JIŽ OD 2.4.2020 LZE ŽÁDAT O ZÁRUKU NA ÚVĚR COVID II !

Záruční program COVID II je určen pro živnostníky a malé a střední podniky k provoznímu financování, pokud byli nuceni omezit nebo zastavit provoz kvůli opatřením proti koronavirové infekci. Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky na úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru. Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek až milion korun na úhradu úroků, které za své komerční provozní úvěry zaplatí.

čmzrb

čmzrb

Foto: čmzrb

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) poskytne záruku k úvěrům až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, výše zaručovaného úvěru musí být do 15 mil. Kč a maximální délka ručení nepřesáhne 3 roky.

Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek až milion korun na úhradu úroků, které za své komerční provozní úvěry zaplatí.
Z COVID II lze financovat:
◾náklady na mzdy a energie;
◾platby za nájemné;
◾úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur;
◾předfinancování pohledávek;
◾pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku.
Naopak financovat nepůjdou investiční výdaje nebo refinancování jiných úvěrů.
----------------------------
Žádosti do programu COVID II se budou podávat kolově. Příjem žádostí do prvního kola startuje již 2. 4. 2020 a je na něj vyčleněno 1.5 mld. Kč. Další kolo bude vyhlášeno 10 pracovních dnů po ukončení předchozího kola. Jednotlivá kola jsou vyhlašována a uzavírána oznámením na webu www.cmzrb.cz.

JINÉ ČLÁNKY