MAGAZÍN KOMORNÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DĚČÍN

Publikováno: 16. 3. 2020

Autor: OHK Děčín - OHK Děčín

Obor: nebyl uveden

Lokalita: nebyla uvedena

CORONAVIR A PRACOVNĚ-PRÁVNÍ VZTAHY...

Zaměstnavatelé i zaměstnanci čelí v těchto okamžicích situacím, které jsou pro ně nové a nejsou si jisti výkladem pracovně- právních vztahů. Proto přinášíme odkazy na odpovědi na nejčastěji řešené situace.

OHK Děčín

OHK Děčín

Foto: OHK Děčín

Může zaměstnavatel nařídit dovolenou?
-----------------------------------------------------------------
Čerpání dovolené je možné nařídit nejméně 14 dnů dopředu. Pokud tedy víte, že Vaši zaměstnanci plánují dovolenou v rizikových destinacích dostatečně dopředu, můžete jim dovolenou o 14 dnů prodloužit. Ale není jistota, že budou 14 dnů v ČR nebo doma.
V případě pochybností a bez potvrzení, že zaměstnanec má nařízenu karanténu nebo je dočasně práce neschopný, můžete tzv. poslat zaměstnance na překážky, tedy mu nařídit, aby se po určitou dobu nedostavoval do práce, půjde však o překážky na straně zaměstnavatele a zaměstnanci bude náležet náhrada mzdy ve výši 100% průměrného výdělku. V žádném případě nemůžete nařídit, aby si zaměstnanec vzal neplacené pracovní volno, to je možné jen na základě dohody.

Co v situaci, kdy moji zaměstnanci mají děti, jejichž škola byla uzavřena, a které není možné nechat samotné doma
------------------------------------------------------------
Stejně jako v předchozích případech je možné domluvit práci z domova nebo dovolenou. Rodiče dětí do 10 let mohou zůstat doma na tzv. „ošetřovačce“ (zaměstnanec si požádá o tzv. ošetřovné tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení/školy, které mu vydá příslušné zařízení/škola). Půjde o překážku v práci na straně zaměstnance, zaměstnavatel musí nepřítomnost v práci omluvit, ale náhradu mzdy poskytuje správa sociálního zabezpečení.
Každý zaměstnavatel si musí posoudit, zda neumožní, aby děti byly přítomny s rodiči na pracovišti, zda věc nebude řešit ve spolupráci s odbory. Nepochybně je zde prostor pro zajištění individuálního hlídání např. prostřednictvím studentů vysokých škol, které byly v současnosti také uzavřeny.

Jaké další situace, které mohou teprve nastat – např. výpadek vstupů (surovin, subdodávek) nebo omezení odbytu
---------------------------------------------------------------------
V případě, že dojde k problémům v důsledku výpadku vstupů (např. může dojít k tomu, že Vašemu dodavateli bude nařízena karanténa a v důsledku toho nebude schopen zajistit smluvené dodávky surovin, dílů), můžete poslat zaměstnance na překážky, půjde překážky na straně zaměstnavatele, tzv. provozní příčiny, které je třeba řádně zdokladovat, v takovém případě má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 80% průměrného výdělku. V případě, že důvodem pro překážky bude dočasné omezení odbytu (tzv. částečná nezaměstnanost) má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 60% průměrného výdělku.

JINÉ ČLÁNKY