MAGAZÍN KOMORNÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DĚČÍN

Publikováno: 14. 2. 2020

Autor: Martin Zíka - OHK Děčín

Obor: Cestovní ruch

Lokalita: nebyla uvedena

Cestovní ruch na Děčínsku:

TURISTICKÁ ZNAČKA PODPORUJE BYZNYS V CESTOVNÍM RUCHU I NA DĚČÍNSKU

Položíme-li představitelům obcí a měst v našem regionu otázku „Kdo k vám přivádí turistické návštěvníky“, většina z nich odpoví: „reklama v médiích a cestovní agentury“. A  někteří po pravdě dodají, že důležité jsou i turistické značky, které mají pro rozvoj služeb cestovnímu ruchu zvláštní význam.

Turistická značka a cestovní ruch v destinaci České Švýcarsko

Turistické značky přivádí zákazníky k poskytovatelům služeb. Tuto spolupráci by bylo potřeba lépe propracovat, aby se výsledek projevil ve zvýšeném profitu z cestovního ruchu. Jde také o to, aby to byl turismus šetrný a udržitelný.

Foto: Martin Zíka

Faktem je, že právě turistické stezky a cyklotrasy značené dobrovolníky Klubu českých turistů přivádějí i do těch nejodlehlejších míst našeho okresu každoročně stovky a tisíce domácích i zahraničních turistů. Což může být (a také nezpochybnitelně je) významný přínos pro lokální ekonomiku Děčínska.

TURISTICKÉ ZNAČENÍ V ČESKU V ROCE 2019 OSLAVILO 130. VÝROČÍ

Česká turistická značka má v sobě netušený potenciál. Díky dlouholeté tradici (existuje již 130 let) je náš systém turistického značení propracovaný k dokonalosti, takže je po něm poptávka dokonce i v sousedním Německu, kam naši značkaři jezdí školit kolegy. S českou značkou se potkáte třeba i v Gruzii a mnoha jiných vzdálených zemích, kde to s rozvojem cestovního ruchu začali brát vážně.

„Náš problém“ spočívá spíše v tom, že vstřícná a synergická spolupráce mezi Klubem českých turistů a poskytovateli služeb cestovnímu ruchu má ještě velké rezervy. Zatím ne všude se mohou turisté přicházející do obcí po značených cestách a cyklotrasách kvalitně najíst, dobře se vyspat, případně se příjemně pobavit. Nezřídka to vypadá tak, že návštěvník (tzn. potenciální klient) si prohlédne tu kterou památku či zajímavost a pak, když nenajde odpovídající servis, spěchá tam, kde jeho poptávku po službách uspokojí lépe.

Další prostor pro zlepšení je také v tom, že živnostníci a poskytovatelé v cestovním ruchu systém značených tras sice využívají pro svůj byznys, nicméně nijak se to neprojevuje v oblasti vzájemné spolupráce s Klubem českých turistů, který pro své aktivity nutně potřebuje partnery a sponzory. Pokud by se taková synergická spolupráce navázala, vydělaly by na tom nepochybně obě strany.

Česká turistická značka by se měla stát důležitou součástí marketingu cestovního ruchu nejen v případě celonárodních strategií, ale i při uvažování starostů/starostek a zastupitelů obcí a měst, kam turistické značky vedou. A to navzdory tomu, že není úplně jednoduché nastartovat spolupráci, která se ne vždy hned od začátku daří. Hodně lidí má představu o tom, že když je zájem udělat novou značenou trasu, stačí vzít kyblík barvy a je to. Skutečnost je ale taková, že systém značení má propracovaný management řešící legálnost a bezpečnost tras (např. souhlas majitelů pozemků), návaznost na již existující síť, vybavení příslušenstvím, zajištění trvalé péče a obnovy a v neposlední řadě také zanesení nové trasy do složitého mapového systému.

Četné příklady dobré praxe spolupráce turistických organizací a podnikatelů najdeme u našich německých sousedů například v oblasti Saského Švýcarska a Žitavských hor (Zittauer gebirge), které se rok za rokem stávají víc a více navštěvovanou a dnes možno říci úspěšnou turistickou destinací. Tam se již daří systematicky rozvíjet služby v oblasti cestovního ruchu a zapojovat do hry všechny potřebné partnery. Za tímto úspěchem stojí mimo jiné řízená koncepční spolupráce mezi tvůrci turistického značení a poskytovateli služeb. Skutečně není náhodou, že přepočtený obchodní obrat v Saském Švýcarsku je zhruba pětinásobný, oproti Českému Švýcarsku, ačkoli obě oblasti jsou přibližně stejně velké a stejně krásné.

SPOLUPRÁCE OHK DĚČÍN A KČT DĚČÍN

Leaderem naznačené regionální spolupráce je již v tuto chvíli Ústecký kraj, který Klub českých turistů a jeho značkařskou činnost zařadil do svého programu „Rodinné stříbro Ústeckého kraje“. V děčínském okrese se touto iniciativou inspirovala Okresní hospodářská komora Děčín, která ustanovila zájmovou sekci Cech cestovního ruchu Děčínska. Jejím úkolem je podporovat spolupráci podnikajících subjektů v cestovním ruchu mezi sebou a nyní nově i s Klubem českých turistů.

Martin Zíka, jednatel Cechu cestovního ruchu
při Okresní hospodářské komoře Děčín

FOTOGRAFIE K ČLÁNKU:

Turistická značka a cestovní ruch v destinaci České Švýcarsko Turistická značka a cestovní ruch v destinaci České Švýcarsko Turistická značka a cestovní ruch v destinaci České Švýcarsko Turistická značka a cestovní ruch v destinaci České Švýcarsko
JINÉ ČLÁNKY