MAGAZÍN KOMORNÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DĚČÍN

Publikováno: 2. 3. 2020

Autor: úřad OHK - OHK Děčín

Obor: nebyl uveden

Lokalita: Děčín

Obecně praktická informace:

KRIZOVÁ LINKA MĚSTA DĚČÍN KE KORONAVIRU - TEL: 771135374

V souvislosti se situací okolo Koronaviru a pozitivním nálezem u děčínského obyvatele byla pro lepší informovanost a nastavení základních doporučení zřízena krizová telefonní linka. Tel: 771135374

krizová linka města Děčín ke koronaviru

krizová linka města Děčín ke koronaviru

Foto: "Designed by kjpargeter / Freepik"

Jakkoliv je veřejnost mediální vlnou velmi traumatizována a reálně lze velmi těžko šíření viru zabránit, je všem zaměstnavatelům doporučována prevence v maximální možné míře ve smyslu diskuze se zaměstnanci stran jejich pobytu v uplynulých dnech, kde byly v našem regionu jarní prázdniny a mnoho lidí čerpalo dovolenou. Pokud je někdo, kdo v ohniscích šíření viru trávil dovolenou, žádáme o zvážení jejich setrvání na pracovišti, resp. doporučení dvoutýdenní domácí karantény. Krizový manažer města pak žádá o okamžité informování na níže uvedenou telefonní linku v případě, že se některý ze zaměstnanců či jinak s firmami spojených osob vrátil z postižených oblastí a pociťuje na sobě příznaky nakažení. Včasné zmapování pohybu nakažených osob velmi pomůže zabránit dalšímu šíření.
Tel: 771135374

JINÉ ČLÁNKY