MAGAZÍN KOMORNÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DĚČÍN

Publikováno: 11. 3. 2020

Autor: úřad OHK Děčín - OHK Děčín

Obor: nebyl uveden

Lokalita: nebyla uvedena

FIRMY A ONEMOCNĚNÍ COVID-19 !!

Hospodářská komora ČR 11. 3. 2020 uspořádala tiskovou konferenci s názvem „Koronavirus a česká ekonomika. Jak šíření viru a preventivní opatření dopadnou na firmy?“, které se kromě mé osoby zúčastnil také Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, a Viliam Sivek, předseda fóra cestovního ruchu. V této činnosti budeme pokračovat 12. 3. 2020, kdy se budeme účastnit jednání s Alenou Schillerovou, ministryní financí, či Petrem Hůrkou, náměstkem ministryně práce a sociálních věcí.

HK ČR

HK ČR

Foto: HK ČR

Hospodářská komora ČR nadále jedná s čelnými představiteli státu, se kterými diskutuje možná opatření ve vztahu k českému hospodářství. Současně projednává vhodné a účelné kompenzace pro podnikatele a živnostníky, kteří v důsledku koronavirové infekce a návazných nucených preventivních opatření jsou výrazně limitováni ve svých ekonomických aktivitách.
--------------------------
Podnikatelé budou moci od dubna získat bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru. Vláda na půjčky v pondělí vyčlenila prozatím 600 milionů korun. O peníze budou moci podnikatelé požádat přes Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Schválený speciální program COVID mimo jiné počítá s ročním odkladem splátek a splatností dva roky.

Podle programu budou podnikatelé mít možnost žádat o částku od půl milionu do 15 milionů korun. Peníze by dostali ve formě bezúročného úvěru. Program se týká i případů, kdy firmám uškodila opatření zaváděná českou vládou.
----------------------------
HK ČR dále požaduje
- zrušení plateb záloh na daň z příjmů a záloh pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění
- možnost podávat daňové přiznání k 1. červenci i v případě, že je za OSVČ nezpracovává daňový poradce
- aby stát participoval na důsledcích prodlení při splácení úvěru bance (kompenzací části úroků z prodlení)
- aby stát participoval na důsledcích prodlení při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů (kompenzací části úroků z prodlení nebo smluvní pokuty)
- aby banky a pojišťovny volily rozumný solidární přístup při uplatňování a vymáhání pohledávek k dlužníkům z řad podnikatelů (především MSP a OSVČ), kteří se vlivem koronaviru dostali do obtíží se splácením svých závazků
----------------------------
Aktualizovanou souhrnnou informaci „Jak na to“, která Vám zodpoví klíčové otázky ve vztahu k zaměstnancům, naleznete

JINÉ ČLÁNKY