MAGAZÍN KOMORNÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DĚČÍN

Publikováno: 12. 3. 2020

Autor: Martin Zíka - OHK Děčín

Obor: nebyl uveden

Lokalita: Děčín

Podpora podnikání v regionu:

BURZA REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ A SLUŽEB DĚČÍNSKA JE ODLOŽENA

Okresní hospodářská komora Děčín ve spolupráci s Městem Děčín, Asociací regionálních značek a Cechem cestovního ruchu připravovala v termínu 16. květen 2020 prodejní prezentaci produktů a služeb, čili toho, co umíme v našem regionu nabídnout spotřebitelské i turistické veřejnosti. Z DŮVODU OPATŘENÍ PROTI PANDEMII COVID-19 JE AKCE ODLOŽENA, O NOVÉM TERMÍNU BUDEME INFORMOVAT.

Regionální produkty Děčínska

V Děčínském regionu máme co nabídnout. Některé kvalitní výrobky mají dokonce certifikovanou značku Českosaské Švýcarsko - regionální produkt. Nyní jde o to, dostat je k zákazníkům.

Foto: Archiv OHK Děčín

Posláním Okresní hospodářské komory je podporovat podnikání v Děčínském regionu. Děje se tak mimo jiné i zviditelňováním kvalitních výrobků a služeb pocházejících z naší oblasti. To je důležité zejména v současné době, kdy nás nadnárodní korporace zaplavují obrovských množstvím produkce z různých končin světa, což má na celou společnost citelné dopady.

S cílem více zviditelnit produkty a služby místních firem a upozornit na ně zákazníky proběhne v termínu (TERMÍN BUDE UPŘESNĚN - ODLOŽENO KVŮLI COVID-19), tedy v době děčínských městských slavností, první ročník akce „Burza regionálních produktů a služeb Děčínska“. Prezentační stánky budou umístěny v prostoru Mariánské louky pod Děčínským zámkem v blízkosti atraktivního festivalu „Sochaři Děčínu“, kde budou vznikat nové výtvarné objekty určené pro okrášlení různých zákoutí města. Tato akce je každoročně hojně navštěvována, což zajistí i zájem veřejnosti o stánky.

OHK Děčín nyní oslovuje lokální výrobce i poskytovatele zajímavých služeb nabídkou, aby se této akce zúčastnili. Jediným kritériem účasti je, že je možné prezentovat pouze originální produkty vyrobené na Děčínsku a Šluknovsku. Zájemci o umístění stánku (buď vlastního nebo zapůjčeného) nechť kontaktují p. Štajnera, ředitele OHK Děčín, na telefonním čísle: 736 463 745.

JINÉ ČLÁNKY