412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

Nabídky OHK DěčínZPĚT NA ÚVOD

Burza regionálních produktů a služeb Děčínska - termín odložen

OHK Děčín připravovala v květnu 2020 prezentační akci nazvanou Burza regionálních produktů a služeb Děčínska. Cílem akce je ukázat, co podnikatelé a živnostníci v našem regionu umějí. Součástí akce bude trh regionálních produktů (výrobků) a prezentační komentovaná přehlídka úspěšných výrobců a poskytovatelů služeb. Z důvodu opatření proti pandemii Covid-19 musel být termín konání akce odložen na neurčito. O novém termínu budeme včas informovat.

Termín konání:

Pro koho je akce určena:

Výrobci produktů a poskytovatelé služeb

Více informací o akci:

Akce je jednodenní. Za příznivého počasí se akce uskuteční na Mariánské louce pod Děčínským zámkem, kde bude ve stejnou dobu probíhat oblíbená akce Sochaři děčínu, která je součástí městských slavností. V tuto chvíli poptáváme zájemce o prezentaci vlastních výrobků - možnost umístění prodejního stánku. Zájemci se mohou obracet na kancelář OHK Děčín.

Garant akce (odpovědná osoba):

OHK Děčín

Podmínky účasti:

Podmínkou účasti je sídlo firmy v okrese Děčín. Další bude specifikováno později.

Praktické informace k akci:

Bude upřesněno později. Kontaktujte OHK Děčín.

Pro zaměstnance členských firem - zdarma Vzdělávací program

Vzdělávací program je realizován v rámci projektu OHK Děčín „Vzděláváním k lepší výkonnosti“ a má umožnit účastníkům, aby získali ucelenou představu o roli manažerů, osvojili si techniky manažerské práce, naučili se řešit typické manažerské situace a vybudovali správné manažerské postoje.

Termín konání:

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Pro koho je akce určena:

Manažeři všech oborů a úrovní, mistři, vedoucí pracovníci firem – členů OHK Děčín

Více informací o akci:

Program zahrnuje následující kurzy (moduly):

MANAŽERSKÉ KOMPETENCE
- Základní úkoly manažera
- Delegování pravomocí
- Řízení porad
- Kreativní rozhodovací metody

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
- Naše komunikační kanály
- Komunikační typologie
- Základní doporučení pro sociální komunikaci
- Komunikace v obtížných situacích

OSOBNÍ ROZVOJ
- Osobní zdroje a potenciál
- Správa osobního času - time management
- Prevence a zvládání stressu

VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ
- Skupiny a týmy
- Vedení týmů
- Přijímání a uvádění zaměstnanců
- Hodnocení zaměstnanců

PSYCHOLOGIE
- Determinace lidské psychiky
- Lidské potřeby
- Individuální rozdíly mezi lidmi a typologie

EKONOMIE A PRÁVO
- Tržní strategie
- Analýza nákladů v podniku
- Cenotvorba
- Investice a financování
- Prameny práva; síla právních norem
- Smlouvy a plnění z nich
- Pracovní poměr a jiné pracovněprávní vztahy
- Soudní a mimosoudní řešení sporů

MARKETING
- Podstata a význam marketingu
- Identifikace, popis a analýza trhů
- Prognózování tržní poptávky
- Marketingové nástroje
- Řízení vztahů se zákazníky

PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI
- Příprava účinných argumentů
- Vyjednávání a jeho principy
- Zvládání námitek a dosahování souhlasu

Garant akce (odpovědná osoba):

Okresní hospodářská komora Děčín

Podmínky účasti:

Náklady na vzdělávání jsou zcela hrazeny z projektu OHK Děčín. Kurzy jsou realizovány v menších skupinách. Školení probíhá formou prezenčního studia, zpravidla 2x týdně. Získané znalosti budou doplněny nácvikem manažerských dovedností a řešením konkrétních situací z praxe. Celková délka programu 64 hodin výuky. Vzdělávací subjekt programu je určen na základě výběrového řízení.

Praktické informace k akci:

- Konkrétní termíny a místo konání budou stanoveny po dohodě se zaměstnavateli.
- Zájemci se mohou přihlásit i na jednotlivé kurzy (moduly) programu.
- Účastníci obdrží Certifikát o absolvování programu.

Info o projektuZAVŘÍT STRÁNKU

ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI | MAGAZÍN KOMORNÍK

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: