412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

Nabídky OHK DěčínZPĚT NA ÚVOD

Burza regionálních produktů a služeb Děčínska - termín odložen

OHK Děčín připravovala v květnu 2020 prezentační akci nazvanou Burza regionálních produktů a služeb Děčínska. Cílem akce je ukázat, co podnikatelé a živnostníci v našem regionu umějí. Součástí akce bude trh regionálních produktů (výrobků) a prezentační komentovaná přehlídka úspěšných výrobců a poskytovatelů služeb. Z důvodu opatření proti pandemii Covid-19 musel být termín konání akce odložen na neurčito. O novém termínu budeme včas informovat.

Termín konání:

Pro koho je akce určena:

Výrobci produktů a poskytovatelé služeb

Více informací o akci:

Akce je jednodenní. Za příznivého počasí se akce uskuteční na Mariánské louce pod Děčínským zámkem, kde bude ve stejnou dobu probíhat oblíbená akce Sochaři děčínu, která je součástí městských slavností. V tuto chvíli poptáváme zájemce o prezentaci vlastních výrobků - možnost umístění prodejního stánku. Zájemci se mohou obracet na kancelář OHK Děčín.

Garant akce (odpovědná osoba):

OHK Děčín

Podmínky účasti:

Podmínkou účasti je sídlo firmy v okrese Děčín. Další bude specifikováno později.

Praktické informace k akci:

Bude upřesněno později. Kontaktujte OHK Děčín.

Pro zaměstnance členských firem - zdarma Vzdělávací program

Vzdělávací program je realizován v rámci projektu OHK Děčín „Vzděláváním k lepší výkonnosti“ a má umožnit účastníkům, aby získali ucelenou představu o roli manažerů, osvojili si techniky manažerské práce, naučili se řešit typické manažerské situace a vybudovali správné manažerské postoje.

Termín konání:

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Pro koho je akce určena:

Manažeři všech oborů a úrovní, mistři, vedoucí pracovníci firem – členů OHK Děčín

Více informací o akci:

Program zahrnuje následující kurzy (moduly):

MANAŽERSKÉ KOMPETENCE
- Základní úkoly manažera
- Delegování pravomocí
- Řízení porad
- Kreativní rozhodovací metody

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
- Naše komunikační kanály
- Komunikační typologie
- Základní doporučení pro sociální komunikaci
- Komunikace v obtížných situacích

OSOBNÍ ROZVOJ
- Osobní zdroje a potenciál
- Správa osobního času - time management
- Prevence a zvládání stressu

VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ
- Skupiny a týmy
- Vedení týmů
- Přijímání a uvádění zaměstnanců
- Hodnocení zaměstnanců

PSYCHOLOGIE
- Determinace lidské psychiky
- Lidské potřeby
- Individuální rozdíly mezi lidmi a typologie

EKONOMIE A PRÁVO
- Tržní strategie
- Analýza nákladů v podniku
- Cenotvorba
- Investice a financování
- Prameny práva; síla právních norem
- Smlouvy a plnění z nich
- Pracovní poměr a jiné pracovněprávní vztahy
- Soudní a mimosoudní řešení sporů

MARKETING
- Podstata a význam marketingu
- Identifikace, popis a analýza trhů
- Prognózování tržní poptávky
- Marketingové nástroje
- Řízení vztahů se zákazníky

PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI
- Příprava účinných argumentů
- Vyjednávání a jeho principy
- Zvládání námitek a dosahování souhlasu

Garant akce (odpovědná osoba):

Okresní hospodářská komora Děčín

Podmínky účasti:

Náklady na vzdělávání jsou zcela hrazeny z projektu OHK Děčín. Kurzy jsou realizovány v menších skupinách. Školení probíhá formou prezenčního studia, zpravidla 2x týdně. Získané znalosti budou doplněny nácvikem manažerských dovedností a řešením konkrétních situací z praxe. Celková délka programu 64 hodin výuky. Vzdělávací subjekt programu je určen na základě výběrového řízení.

Praktické informace k akci:

- Konkrétní termíny a místo konání budou stanoveny po dohodě se zaměstnavateli.
- Zájemci se mohou přihlásit i na jednotlivé kurzy (moduly) programu.
- Účastníci obdrží Certifikát o absolvování programu.

Info o projektu

KURZ INTERNET MARKETINGU V CESTOVNÍM RUCHU

Nejdůležitějším nástrojem účinné propagace služeb v cestovním ruchu je aktuálně Internet. Nicméně ne všichni poskytovatelé služeb dobře ovládají různé dovednosti, které s tím souvisejí. Proto Cech cestovního ruchu při Okresní hospodářské komoře Děčín připravil pro zájemce kurz, který se určitě hodí každému, kdo se potřebuje prostřednictvím Internetu nabízet. Základní tříhodinový kurz se bude věnovat i tomu, jak co nejlépe používat novou službu TM-INFOSERVIS.

Termín konání:

11. 6. 2020

Pro koho je akce určena:

Poskytovatelé služeb cestovnímu ruchu

Více informací o akci:

Naučíme se správně vytvářet propagační texty určené pro publikování na Internetu. Vysvětlíme si pojmy linkbuilding, konverze, microsite, keywords, description, aj. Řekneme si, co je důležité udělat, aby vás vyhledávače nabízely na předních místech. Povíme si něco o tom, jak má vypadat propagační fotografie a jaké atributy by fotografie publikovaná na internetu měla mít.

Ve druhé části kurzu se zaměříme na efektivní používání nového nástroje pro propagaci informačních center TM-INFOSERVIS. S využitím dovedností z první části kurzu vytvoříme pěknou mikrostránku informačního centra, naučíme se vkládat aktuality, pozvánky na akce a propagovat nabízené produkty.

Výsledkem kurzu budou nejen proškolení pracovníci infocenter, ale také reálně fungující propagační nástroje, které můžete okamžitě používat v praxi.

Garant akce (odpovědná osoba):

Cech cestovního ruchu při OHK Děčín, Martin Zíka - mediální služby,

Podmínky účasti:

Úhrada kurzovného 600 Kč (platba předem, převodem). Schopnost základních dovedností práce s PC. Maximální kapacita kurzu 10 osob (v případě většího zájmu se kurz bude opakovat). Přihlášení na kurz zasílejte na e-mail: ccr@ohkdecin.cz.

Praktické informace k akci:

Kurz začíná ve čtvrtek 11. června 2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti OHK Děčín na adrese: Myslbekova 3, 405 01 Děčín 1 (vedle Masarykova náměstí). Garantovaná doba kurzu jsou 3 hodiny, v případě zájmu možno prodloužit o konzultace bez navýšení ceny kurzu. Lektor Kurzu: Martin Zíka.

Doporučené odkazy:

Stránka služby TM-INFOSERVIS
TURISTICKÝ MAGAZÍN - provozovatel služby TM INFOSERVIS


ZAVŘÍT STRÁNKU

ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI | MAGAZÍN KOMORNÍK

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: