+412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

Nabídky OHK DěčínZPĚT NA ÚVOD

Výzva k podání nabídek na realizaci zakázky

OHK Děčín vyhlašuje výzvu k podání nabídek na realizaci zakázky „Genderově senzitivní analýza trhu práce na Děčínsku“. Zakázka je součástí projektu Flexibilní práce pro ohrožené osoby a zaměřena na mapování genderově nejvýraznějších oborů segregace v regionu, hodnocení stavu a možností flexibilních forem práce v podnicích a upřesnění návrhu vzdělávacích a poradenských aktivit projektu pro cílové skupiny. Lhůta pro podávání nabídek: do 17.12.2019.

Termín konání:

Praktické informace k akci:

Plné znění výzvy a její přílohy jsou ke stažení v části Info o projektu.

Info o projektu

Vzdělávací program - MANAŽERSKÁ AKADEMIE

Vzdělávací program je realizován v rámci projektu OHK Děčín „Vzděláváním k lepší výkonnosti“ a má umožnit účastníkům, aby získali ucelenou představu o roli manažerů, osvojili si techniky manažerské práce, naučili se řešit typické manažerské situace a vybudovali správné manažerské postoje.

Termín konání:

6. 1. 2020 - 21. 2. 2020

Pro koho je akce určena:

Manažeři všech oborů a úrovní, mistři, vedoucí pracovníci firem – členů OHK Děčín

Více informací o akci:

Program zahrnuje následující kurzy (moduly):

MANAŽERSKÉ KOMPETENCE
- Základní úkoly manažera
- Delegování pravomocí
- Řízení porad
- Kreativní rozhodovací metody

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
- Naše komunikační kanály
- Komunikační typologie
- Základní doporučení pro sociální komunikaci
- Komunikace v obtížných situacích

OSOBNÍ ROZVOJ
- Osobní zdroje a potenciál
- Správa osobního času - time management
- Prevence a zvládání stressu

VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ
- Skupiny a týmy
- Vedení týmů
- Přijímání a uvádění zaměstnanců
- Hodnocení zaměstnanců

PSYCHOLOGIE
- Determinace lidské psychiky
- Lidské potřeby
- Individuální rozdíly mezi lidmi a typologie

EKONOMIE A PRÁVO
- Tržní strategie
- Analýza nákladů v podniku
- Cenotvorba
- Investice a financování
- Prameny práva; síla právních norem
- Smlouvy a plnění z nich
- Pracovní poměr a jiné pracovněprávní vztahy
- Soudní a mimosoudní řešení sporů

MARKETING
- Podstata a význam marketingu
- Identifikace, popis a analýza trhů
- Prognózování tržní poptávky
- Marketingové nástroje
- Řízení vztahů se zákazníky

PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI
- Příprava účinných argumentů
- Vyjednávání a jeho principy
- Zvládání námitek a dosahování souhlasu

Garant akce (odpovědná osoba):

Okresní hospodářská komora Děčín

Podmínky účasti:

Náklady na vzdělávání jsou zcela hrazeny z projektu OHK Děčín. Kurzy jsou realizovány v menších skupinách. Školení probíhá formou prezenčního studia, zpravidla 2x týdně. Získané znalosti budou doplněny nácvikem manažerských dovedností a řešením konkrétních situací z praxe. Celková délka programu 64 hodin výuky. Vzdělávací subjekt programu je určen na základě výběrového řízení.

Praktické informace k akci:

- Konkrétní termíny a místo konání budou stanoveny po dohodě se zaměstnavateli.
- Zájemci se mohou přihlásit i na jednotlivé kurzy (moduly) programu.
- Účastníci obdrží Certifikát o absolvování programu.

Info o projektu

Školení - DATABÁZE FIREM OKRESU DĚČÍN

Okresní hospodářská komora Děčín spolu s inovací svého webu zprovoznila novou progresivní databázi firem v Děčínském regionu, která bude nově propojena s pestrou škálou možností podpory reklamy a marketingu firem. OHK Děčín pořádá školení pro administrátory firem - pro členy OHK zdarma.

Termín konání:

14. 1. 2020

Pro koho je akce určena:

Zástupci členských firem, zástupci ostatních fizem v děčínském regionu.

Více informací o akci:

Přes tuto databázi firem na portálu www.ohkdecin.cz bude například možné editovat vlastní firemní mikrostránku, publikovat promočlánky v elektronickém magazínu Komorník, publikovat tiskové zprávy pro média, publikovat nabídky a poptávky včetně personální agendy.

Firmám v děčínském regionu se tím nabízejí nové možnosti k podpoře marketinku a budování vztahů s veřejností.

BUDE TO FUNGOVAT?

Efektivita tohoto nového nástroje pro firemní propagaci a komunikaci je závislá na schopnostech administrátorů, které si každá firma pro tento účel stanoví. OHK Děčín nabízí, že zájemce o využívání nové databáze firem proškolí, aby dobře znali různé funkce systému a dokázali je plnohodnotně využívat.

Garant akce (odpovědná osoba):

Martin Zíka - mediální služby, mob.: 775 855 303

Podmínky účasti:

Zástupci členských firem OHK Děčín - ZDARMA (přednostní zařazení) Zástupci ostatních firem a organizací 600 Kč

Praktické informace k akci:

Místo konání: školící místnost OHK Děčín, Myslbekova 80/3, 405 02 Děčín 1
Čas konání: 9.00 - 14.00 hodin (po každé hodině 10 min. pauza)
V případě nadkapacitního zájmu se bude školení opakovat.


ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: