412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

Nabídky OHK DěčínZPĚT NA ÚVOD

Pro zaměstnance členských firem - zdarma Vzdělávací program

Vzdělávací program je realizován v rámci projektu OHK Děčín „Vzděláváním k lepší výkonnosti“ a má umožnit účastníkům, aby získali ucelenou představu o roli manažerů, osvojili si techniky manažerské práce, naučili se řešit typické manažerské situace a vybudovali správné manažerské postoje.

Termín konání:

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Pro koho je akce určena:

Manažeři všech oborů a úrovní, mistři, vedoucí pracovníci firem – členů OHK Děčín

Více informací o akci:

Program zahrnuje následující kurzy (moduly):

MANAŽERSKÉ KOMPETENCE
- Základní úkoly manažera
- Delegování pravomocí
- Řízení porad
- Kreativní rozhodovací metody

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
- Naše komunikační kanály
- Komunikační typologie
- Základní doporučení pro sociální komunikaci
- Komunikace v obtížných situacích

OSOBNÍ ROZVOJ
- Osobní zdroje a potenciál
- Správa osobního času - time management
- Prevence a zvládání stressu

VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ
- Skupiny a týmy
- Vedení týmů
- Přijímání a uvádění zaměstnanců
- Hodnocení zaměstnanců

PSYCHOLOGIE
- Determinace lidské psychiky
- Lidské potřeby
- Individuální rozdíly mezi lidmi a typologie

EKONOMIE A PRÁVO
- Tržní strategie
- Analýza nákladů v podniku
- Cenotvorba
- Investice a financování
- Prameny práva; síla právních norem
- Smlouvy a plnění z nich
- Pracovní poměr a jiné pracovněprávní vztahy
- Soudní a mimosoudní řešení sporů

MARKETING
- Podstata a význam marketingu
- Identifikace, popis a analýza trhů
- Prognózování tržní poptávky
- Marketingové nástroje
- Řízení vztahů se zákazníky

PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI
- Příprava účinných argumentů
- Vyjednávání a jeho principy
- Zvládání námitek a dosahování souhlasu

Garant akce (odpovědná osoba):

Okresní hospodářská komora Děčín

Podmínky účasti:

Náklady na vzdělávání jsou zcela hrazeny z projektu OHK Děčín. Kurzy jsou realizovány v menších skupinách. Školení probíhá formou prezenčního studia, zpravidla 2x týdně. Získané znalosti budou doplněny nácvikem manažerských dovedností a řešením konkrétních situací z praxe. Celková délka programu 64 hodin výuky. Vzdělávací subjekt programu je určen na základě výběrového řízení.

Praktické informace k akci:

- Konkrétní termíny a místo konání budou stanoveny po dohodě se zaměstnavateli.
- Zájemci se mohou přihlásit i na jednotlivé kurzy (moduly) programu.
- Účastníci obdrží Certifikát o absolvování programu.

Info o projektu

B2B obchodní jednání v oblasti cestovního ruchu, památek, muzeí a řemesel 14.2.2020

Podnikáte v cestovním ruchu? V oblasti obnovy, financování a využití památek? Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a OHK Děčín zvou na první ročník dvoustranných mezinárodních obchodních jednání při veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 2020 a veletrhu Památky – muzea – řemesla.

Termín konání:

14. 2. 2020 - 14. 2. 2020

Pro koho je akce určena:

Podnikátelé v cestovním ruchu, v oblasti obnovy, financování a využití památek

Více informací o akci:

Využijte časově i finančně zajímavé b2b akce k získání nových mezinárodních obchodních kontaktů. Akce je jednodenní, schůzky trvají 20 minut – můžete uskutečnit až 15 jednání.
Matchmaking business meetings = obchodní jednání = předem připravené obchodní schůzky podle Vašich požadavků. Partnery na jednání si vyberete z přihlášených firem, jejichž seznam naleznete v katalogu na webu projektu před akcí.
Obory a aktivity, kterým bude MBM Tourism Prague 2020 určena:
- Asociace, instituce a klastry z oblasti cestovního ruchu
- Cestovní kanceláře a agentury, tour operátoři
- Hotely, restaurace
- Lázně, wellness rezorty, léčebná turistika
- Historická sídla, muzea a galerie, instituce z oblasti zachování historického dědictví
- Digitální řešení pro cestovní ruch a smart města, podpůrné služby pro turismus
- Nové trendy v turismu, zajímavé projekty, alternativní podoby turismu
- Regionální turismus (agroturistika, vinařské stezky, cyklostezky...)

Výhody pro návštěvníky veletrhu: během jednoho dne realizujete obchodní jednání s partnery, které si sami vyberete z katalogu účastníků a navíc budete mít dostatek času i na prohlídku celého veletrhu. Obdržíte od nás zdarma vstupenku na veletrh, zázemí pro jednání i občerstvení. Firmy, které budou přihlášeny, budou mít možnost také umístit své materiály na stánek sítě Enterprise Europe Network v hale č.3. Výhody pro vystavovatele: akce je jednodenní a perspektivní partnery z jednání můžete pozvat přímo na Váš stánek. Předem si zajistíte zajímavá obchodní jednání během vystavování na veletrhu. Zefektivníte tím Váš čas na veletrhu.
Účast na obchodních jednáních je zdarma.

Garant akce (odpovědná osoba):

Eva Hrubešová, tel. +420 225 855 312, e-mail: eva.hrubesova@crr.cz

Podmínky účasti:

Přihlásit na akci se můžete již nyní, stačí vyplnit přiloženou přihlášku a zaslat ji zpět nebo se zaregistrovat přímo na webové stránce projektu – do 5. 2. 2020. http://tourismprague2020.talkb2b.net/

Burza regionálních produktů a služeb Děčínska

OHK Děčín připravuje na duben/květen 2020 prezentační akci nazvanou Burza regionálních produktů a služeb Děčínska. Cílem akce je veřejná ukázka toho, co podnikatelé a živnostníci v našem regionu umějí. Součástí akce bude trh regionálních produktů (výrobků), prezentační komentovaná přehlídka úspěšných výrobců a poskytovatelů služeb a plánuje se také otevření stabilní prodejní expozice regionálních produktů v Děčíně.

Termín konání:

25. 4. 2020

Pro koho je akce určena:

Výrobci produktů a poskytovatelé služeb

Více informací o akci:

Akce bude jednodenní. Přesný termín a místo konání všech doprovodných akcí bude určeno (předpoklad konec dubna - začátek května). V tuto chvíli poptáváme zájemce o prezentaci svých výrobků - možnost umístění prodejního stánku. Zájemci se mohou obracet na kancelář OHK Děčín.

Garant akce (odpovědná osoba):

OHK Děčín

Podmínky účasti:

Podmínkou účasti je sídlo firmy v okrese Děčín. Další bude specifikováno později.

Praktické informace k akci:

Bude upřesněno později. Kontaktujte OHK Děčín.ZAVŘÍT STRÁNKU

ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI | MAGAZÍN KOMORNÍK

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: