412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

Nabídky OHK DěčínZPĚT NA ÚVOD

Burza regionálních produktů a služeb Děčínska - termín odložen

OHK Děčín připravovala v květnu 2020 prezentační akci nazvanou Burza regionálních produktů a služeb Děčínska. Cílem akce je ukázat, co podnikatelé a živnostníci v našem regionu umějí. Součástí akce bude trh regionálních produktů (výrobků) a prezentační komentovaná přehlídka úspěšných výrobců a poskytovatelů služeb. Z důvodu opatření proti pandemii Covid-19 musel být termín konání akce odložen na neurčito. O novém termínu budeme včas informovat.

Termín konání:

Pro koho je akce určena:

Výrobci produktů a poskytovatelé služeb

Více informací o akci:

Akce je jednodenní. Za příznivého počasí se akce uskuteční na Mariánské louce pod Děčínským zámkem, kde bude ve stejnou dobu probíhat oblíbená akce Sochaři děčínu, která je součástí městských slavností. V tuto chvíli poptáváme zájemce o prezentaci vlastních výrobků - možnost umístění prodejního stánku. Zájemci se mohou obracet na kancelář OHK Děčín.

Garant akce (odpovědná osoba):

OHK Děčín

Podmínky účasti:

Podmínkou účasti je sídlo firmy v okrese Děčín. Další bude specifikováno později.

Praktické informace k akci:

Bude upřesněno později. Kontaktujte OHK Děčín.

Managerská akademie - zdarma pro Vaše zaměstnance !

CÍLE MANAŽERSKÉ AKADEMIE - získat ucelenou představu o roli manažerů - osvojit si techniky manažerské práce - naučit se řešit typické manažerské situace - vybudovat správné manažerské postoje PRO KOHO JE PROGRAM URČEN - pro manažery všech oborů a úrovní, mistry, vedoucí pracovníky firem – členů OHK Děčín ORGANIZACE PROGRAMU - Náklady na vzdělávání jsou zcela hrazeny z projektu OHK Děčín. - Kurzy jsou realizován

Termín konání:

Pro koho je akce určena:

zaměstnanci členských firem OHK Děčín

Více informací o akci:

OBSAH PROGRAMU
Manažerské kompetence
- Základní úkoly manažera
- Delegování pravomocí
- Řízení porad
- Kreativní rozhodovací metody
Efektivní komunikace
- Naše komunikační kanály
- Komunikační typologie
- Základní doporučení pro sociální komunikaci
- Komunikace v obtížných situacích
Osobní rozvoj
- Osobní zdroje a potenciál
- Správa osobního času - time management
- Prevence a zvládání stressu
Vedení zaměstnanců
- Skupiny a týmy
- Vedení týmů
- Přijímání a uvádění zaměstnanců
- Hodnocení zaměstnanců
Psychologie
- Determinace lidské psychiky
- Lidské potřeby
- Individuální rozdíly mezi lidmi a typologie
NADSTAVBOVÉ MODULY
Ekonomie a právo
- Tržní strategie
- Analýza nákladů v podniku
- Cenotvorba
- Investice a financování
- Prameny práva; síla právních norem
- Smlouvy a plnění z nich
- Pracovní poměr a jiné pracovněprávní vztahy
- Soudní a mimosoudní řešení sporů
Marketing
- Podstata a význam marketingu
- Identifikace, popis a analýza trhů
- Prognózování tržní poptávky
- Marketingové nástroje
- Řízení vztahů se zákazníky
Práce s lidskými zdroji
- Příprava účinných argumentů
- Vyjednávání a jeho principy
- Zvládání námitek a dosahování souhlasu

Garant akce (odpovědná osoba):

úřad OHK Děčín

Podmínky účasti:

Kurz může být zorganizován dle časových dispozic členské firmy , s menším nebo jinak modifikovaným obsahem. Při sestavení ucelené skupinky proběhne školení v sídle členské firmy.

Praktické informace k akci:

Další info najdete v sekci PROJEKTY OHK - Aktuální projekty - Vzděláváním k lepší výkonnosti II

Dokumenty ke stažení:

Managerská akademie - zdarma pro Vaše zaměstnance !

Doporučené odkazy:

Projekt vzdělávání zaměstnanců členů OHK Děčín

Ekonomická akademie - zdarma pro Vaše zaměstnance !

Cíle ekonomické akademie: - získat ucelený přehled o ekonomických pojmech - pochopit souvislosti mezi ekonomikou a řízením firmy - naučit se optimalizovat daně - osvojit si základní principy investování Komu je určen: - pro manažery na neekonomických pozicích a vedoucí pracovníky, kteří potřebují pochopit vzájemné souvislosti mezi financemi a řízením podniku

Termín konání:

Pro koho je akce určena:

Zaměstnancům členských firem OHK Děčín

Více informací o akci:

1. Vstupní brána do manažerské ekonomiky
• Právní a ekonomické vymezení organizačního subjektu
• Finanční výkazy – účetní versus reálný svět peněz, manažerské přehledy.
• Ekonomický úspěch firmy – ekonomické ukazatele finančního zdraví.
• Finanční a nákladový controlling – metodické uchopení ekonomické stránky podnikání.
• Nastavení controllingu – promítnutí firemních cílů do finančního řízení v controllingovém pojetí.

2. Manažerské účetnictví pro praxi
• Účetní principy, náležitosti dokladu, oběh dokladu a jejich archivace
• Majetek a jeho evidence, odepisování, inventarizace
• Fakturace a problémy s ní spojené
• Evidence zásob – výrobní podniky, obchodní podniky, podniky prodávající služby
• Náklady a výnosy
• Audit účetní závěrky
• Zdravotní a sociální pojištění – základní povinnosti
• Vztah organizace s finančním úřadem – jak na to
• Zaměstnanecké benefity, mzdy v účetnictví
• Cestovní náhrady a vyúčtování služebních cest
• Jak číst v účetních výkazech
• Nejčastější problémové oblast

3. Daňové optimalizace
• Přehled daní v ČR, daňový systém
• Daňové a nedaňové náklady
• Úspory a úlevy na daních

4. Finanční gramotnost, aneb když peníze dělají peníze
• Časová hodnota peněz
• Úvěry – produkty bank, umořování dluhu, RPSN
• Akciové investice
• Dluhopisové investice
• Zdroje k financování potřeb organizace

5. Unisim – propojení ekonomiky, účetnictví a managementu řízení pomocí simulační hry
• Manažerská simulační hra Unisim umožňuje zaměstnancům pochopit vazbu mezi jednotlivými firemními funkcemi a jejich vliv na ziskovost firmy – a to vše zábavnou formou.

Garant akce (odpovědná osoba):

Úřad OHK Děčín

Podmínky účasti:

Kurz může být zorganizován dle časových dispozic členské firmy , s menším nebo jinak modifikovaným obsahem. Při sestavení ucelené skupinky proběhne školení v sídle členské firmy.

Praktické informace k akci:

Další info najdete v sekci PROJEKTY OHK - Aktuální projekty - Vzděláváním k lepší výkonnosti II

Dokumenty ke stažení:

Program kurzu

Doporučené odkazy:

Odkaz na dotační titul

Nabídneme Vaši firmu do Saska !

Máte zájem nabídnout své služby do Saska? Máte volné výrobní kapacity? Hledáte partnera pro kooperaci? Poptáváte službu? Chcete sdílet své zkušenosti s přeshraničními kolegy? Všechny Vaše přeshraniční snahy můžeme pomoci nabídnout.

Termín konání:

Pro koho je akce určena:

Fyzické i právnické osoby bez ohledu na členství

Více informací o akci:

Na základě dohody s německou hospodářskou komorou jsme schopni cíleně (dle oborů) zajistit rozeslání Vašich nabídek nebo poptávek potenciálním německým subjektům v regionu Saska. Němečtí kolegové zajistí výběr adresátů dle jejich oborových adresářů.
Služba je pro členy Hospodářské komor zdarma, pro nečlenské firmy 800,-Kč / 1 nabídku či poptávku.

Garant akce (odpovědná osoba):

úřad OHK Děčín

Podmínky účasti:

Služba je pro členy Hospodářské komor zdarma, pro nečlenské firmy 800,-Kč / 1 nabídku či poptávku. Formulář vyplněný v němčině bude časově upřednostněn.

Praktické informace k akci:

Vyplněný formulář zašlete mailem na adresu urad@ohkdecin.cz nebo info@ohkdecin.cz

Dokumenty ke stažení:

Formulář poptávky nebo nabídky

Ladíme turistickou sezónu 2021

Nejdůležitějším nástrojem účinné propagace služeb v cestovním ruchu je aktuálně Internet. Nicméně ne všichni poskytovatelé služeb dobře ovládají různé dovednosti, které s tím souvisejí. Proto Cech cestovního ruchu při Okresní hospodářské komoře Děčín připravil pro zájemce kurz, který se určitě hodí každému, kdo se potřebuje prostřednictvím Internetu nabízet. Základní tříhodinový kurz se bude věnovat i tomu, jak co nejlépe používat novou službu TM-INFOSERVIS.

Termín konání:

5. 11. 2020

Pro koho je akce určena:

Poskytovatelé služeb cestovnímu ruchu

Více informací o akci:

Naučíme se správně vytvářet propagační texty určené pro publikování na Internetu. Vysvětlíme si pojmy linkbuilding, konverze, microsite, keywords, description, aj. Řekneme si, co je důležité udělat, aby vás vyhledávače nabízely na předních místech. Povíme si něco o tom, jak má vypadat propagační fotografie a jaké atributy by fotografie publikovaná na internetu měla mít.

Ve druhé části kurzu se zaměříme na efektivní používání nového nástroje pro propagaci informačních center TM-INFOSERVIS. S využitím dovedností z první části kurzu vytvoříme pěknou mikrostránku informačního centra, naučíme se vkládat aktuality, pozvánky na akce a propagovat nabízené produkty.

Výsledkem kurzu budou nejen proškolení pracovníci infocenter, ale také reálně fungující propagační nástroje, které můžete okamžitě používat v praxi.

Garant akce (odpovědná osoba):

Cech cestovního ruchu při OHK Děčín, Martin Zíka - mediální služby,

Podmínky účasti:

Úhrada kurzovného 600 Kč (platba předem, převodem). Schopnost základních dovedností práce s PC. Maximální kapacita kurzu 10 osob (v případě většího zájmu se kurz bude opakovat). Přihlášení na kurz zasílejte na e-mail: ccr@ohkdecin.cz.

Praktické informace k akci:

Kurz začíná ve čtvrtek 5. listopadu 2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti OHK Děčín na adrese: Myslbekova 3, 405 01 Děčín 1 (vedle Masarykova náměstí). Garantovaná doba kurzu jsou 3 hodiny, v případě zájmu možno prodloužit o konzultace bez navýšení ceny kurzu. Lektor Kurzu: Martin Zíka.

Doporučené odkazy:

Stránka služby TM-INFOSERVIS
TURISTICKÝ MAGAZÍN - provozovatel služby TM INFOSERVIS


ZAVŘÍT STRÁNKU

ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI | MAGAZÍN KOMORNÍK

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: