412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

Služby OHK DěčínZPĚT NA ÚVOD

Vzdělávací programy

V případě většího zájmu pořádáme vzdělávací kurzy přímo pod hlavičkou OHK Děčín, ale můžeme vám doporučit vhodné kurzy a semináře u našich externích spolupracovníků a partnerských organizací.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

CENA SLUŽBY:

Czech POINT

Kancelář OHK Děčín je veřejným přístupovým místem k systému Czech POINT. Tuto službu pro lze obecně rozdělit do těchto kategorií:
• výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí,
• podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání,
• základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů,
• datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.,
• konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek,
• zprostředkovaná identifikace osoby.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

CENA SLUŽBY:

Propagace firem

Zejména pro začínající živnostníky a podnikatele je určena pomoc při propagaci. Naši členové mohou zdarma využít internetovou firemní prezentaci na webu ohkdecin.cz, kde mohou také publikovat své články v internetovém magazínu Komorník,

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

CENA SLUŽBY:

Projektová asistence

OHK Děčín má bohaté zkušenosti s realizací projektů, jež jsou podporovány z různých fondů, veřejných institucí a nadací. Naši externí spolupracovníci - projektoví manažeři vám pomohou prokousat se složitou administrativou při podávání projektových žádostí a realizací projektů. Odborný dohled nad vašimi projekty zajistí, aby vaše podnikání bylo bez zbytečných problémů.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

CENA SLUŽBY:

Přeshraniční komunikace

Spolupráce mezi českými a německými partnery bývá komplikovaná nejen z důvodu jazykové bariéry, ale také kvůli výrazným rozdílům v právní a daňové legislativě. V případě vážného a seriózního zájmu vám pomůžeme navázat kontakty a poskytneme vám důležité informace týkající se norem, které je nutné akceptovat a dodržovat.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

CENA SLUŽBY:

Poradenství podnikatelům

Vložit text

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

CENA SLUŽBY:

Organizace firemních prezentací

OHK Děčín má bohaté zkušenosti a ověřené partnery pro pořádání prezentačních akcí pro členské i nečlenské firmy. Součástí komplexně zajištěné prezentace jsou:

• ZAJIŠTĚNÍ REPREZENTATIVNÍCH PROSTOR
• PŘÍPRAVA, VÝROBA A DISTRIBUCE POZVÁNEK
• ZAJIŠTĚNÍ ZAJÍMAVÝCH HOSTŮ (VIP)
• ZAJIŠTĚNÍ RAUTU S PROFESIONÁLNÍ OBSLUHOU
• TECHNICKÉ ZÁZEMÍ (zvuková, projekční, osvětlovací technika)
• VYHOTOVENÍ KULIS (prezentační panely, rollupy, květiny, apod.)
• VYHOTOVENÍ TISKOVÉ ZPRÁVY a ZAJIŠTĚNÍ TISKOVÉ KONFERENCE

Další specifické služby jsme schopni zajistit po dohodě s objednavatelem.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Velké a střední firmy v Děčínském regionu, veřejné instituce, střední a vysoké školy.

CENA SLUŽBY:

Cena je vždy dohodou na základě objednaných segmentů služby.

Akvizice partnerů z děčínského regionu

Díky solidnímu přehledu o výrobních a podnikatelských aktivitách v Děčínském regionu jsme schopni pro firmy, které nás osloví, vyhledat vhodnou firmu jako subdodavatele služeb, subdodavatele zpracovatelských prací, dodavatele surovin a komponentů. Poptáme též možné distributory a odběratele vašich výrobků.

Ve spolupráci s obchodní a průmyslovou komorou v Drážďanech jsme schopni poptat vhodného obchodního či výrobního partnera v Sasku.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Firmy bez ohledu na velikost.

CENA SLUŽBY:

Pro členy HK zdarma v rámci poradenství. Pro ostatní dohodou.ZAVŘÍT STRÁNKU

ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI | MAGAZÍN KOMORNÍK

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: