412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

Podnikání v NěmeckuZPĚT NA ÚVOD

Přeshraniční spolupráce s německými firmami

Okresní hospodářská komora v Děčíně již dlouhou řadu let spolupracuje s Obchodní a průmyslovou komorou v Drážďanech a v Žitavě. Při řešení řady problematik souvisejících s podmínkami pro podnikání na obou stranách hranice často vstupujeme do jednání se zástupci měst, ministerstev a zájmových spolků a institucí na německé straně. Disponujeme databází ověřených kontaktů na firmy a personální agentury v Sasku.

Město Zittau - Horní Lužice

Město Zittau v Horní Lužici se snaží vyrovnat s velkým úbytkem obyvatelstva a pracovních sil. Místní firmy zde mají velký zájem o kvalifikované zaměstnance z Česka. Pravidelně se zde konají česko - německé trhy regionálních produktů Horní Lužice a Lužických hor. Sídlí zde i zastoupení německé obchodní a průmyslové komory, kterou vede česky hovořící jednatel.

Foto: Martin Zíka

Partnerství s respektem

Přeshraniční spolupráce není jednoduchou záležitostí. Je třeba respektovat rozdíly v legistativě a mentalitě mezi českým a německým prostředím. Také je třeba vzít v potaz ohled na konkurenční vztahy a priority lokálních ekonomik, kterých se zamýšlené partnerství týká. Dobře se navazuje spolupráce v oblasti bezpečnostních složek a zdravotnických služeb, daleko složitější je to v situaci, kdy se jedná o podnikatelské subjekty.

Německá strana si dobře hájí své zájmy

Spolupráce mezi českými a německými partnery není komplikovaná jen kvůli jazykové bariéře. Často ztroskotává na naivní představě jedné ze stran, že snadno pronikne na sousední trh a bez ohledu na zde přítomné podnikatelské subjekty, nacházející se v často v konkurenčním postavení, začne profitovat. To samozřejmě není tak jednoduché a podobné snahy vyvolávají vždy zpětné reakce vedoucí k ukončení dalších aktivit. Zejména německá obchodní a průmyslová komora má ze zákona velmi silné postavení a disponuje řadou mechanismů pro regulaci a ochranu trhu.

Lázeňské městečko Bad Schandau

Lázeňské městečko Bad Schandau na řece Labi je hlavní turistické centrum atraktivní oblasti Národního parku Sächsische Schweiz (Saské Švýcarsko). Pro nás je ukázkovým příkladem rozvoje šetrného cestovního ruchu. Navázat přeshraniční spolupráci mezi podnikateli v tomto oboru je ale zvláště složité, neboť o peníze z turistů se chce ucházet pochopitelně každý.

Foto: Martin Zíka

Databáze přeshraničních nabídek

OHK Děčín v současné době připravuje živou databázi přeshraničních kontaktů a nabídek, která se ukazuje velmi potřebná. Aktuálně probíhají jednání na úrovni komor, aby se podařilo zajistit její dostatečnou kvalitu, spolehlivost a důvěryhodnost. O dalším vývoji této digitální komunikační platformy vás budeme informovat.

Spolupráce začíná na úrovni hospodářských komor

Z výše uvedených důvodů doporučujeme všem podnikatelským subjektům z Děčínska, které se zajimají o podnikání v Německu, aby své první kroky zahájily na úřadu Okresní hospodářské komory v Děčíně. Máme mnoho zkušeností (dobrých i méně dobrých), disponujeme kontakty, víme na koho je možné se v daném případě obrátit, známe legislativní podmínky, procedury a úskalí. Víme také o rizicích, jaké s sebou přeshraniční spolupráce může nést.

Kontaktujte kancelář OHK Děčín

Okresní hospodářská komora v Děčíně pravidelně pořádá kontaktní setkávání českých a německých podikatelů a živnostníků, například v oboru cestovního ruchu. Podobná setkávání, kdy se mohou partneři tzv. „oťuknout“ jsme schopni zorganizovat (v důstojném prostředí s plným servisem) na základě vážného pořadavku jedné ze stran. Máte-li zájem o informace pro realizaci podnikatelských záměrů na německé straně, obraťte se sdůvědou na kancelář OHK Děčín. Nejlépe je sjednat si osobní schůzku na tel.: 736 463 745.

ZAVŘÍT STRÁNKU


ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI | MAGAZÍN KOMORNÍK

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: