412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

Podpora podnikání na DěčínskuZPĚT NA ÚVOD

Co pro Vás může udělat (a dělá) OHK Děčín?

Okresní hospodářská komora Děčín je profesionální subjekt, jehož posláním je usilovat o zlepšování podmínek pro podnikání v děčínském okrese a cílem je udržitelná prosperita regionu. Aktivně komunikujeme s podnikateli a živnostníky, kteří jsou naši členové, poskytujeme jim služby užitečné pro jejich činnost. Spolupracujeme se státní správou na všech úrovních, komunikujeme s obcemi, zasahujeme do plánovaných opatření plošného dopadu, jako je například řešení dopravní a energetické infrastruktury v regionu.


Dotace pro podnikání

Kancelář OHK Děčín neustále sleduje nové dotační výzvy vhodné pro podporu podnikání a rozvoj firem. Tyto jsou často zaměřeny na podporu začínajících podnikatelů a na rozvoj lidských zdrojů. Přestože význam dotací není samospasitelný, neboť základem úspěchu je prosperita místních firem vyplývající z jejich činnosti a nikoli ze závislosti na dotacích, mohou tyto finanční injekce pomoci rozvinout zajímavé záměry tam, kde se peněz nedostává. Zjištěné dotační výzvy publikujeme na webu OHK Děčín v sekci: nabídky OHK Děčín nebo je také publikujeme v našem podnikatelském magazínu Komorník.


Podpůrné programy podnikání na Děčínsku

OHK Děčín se aktivně zapojuje do vybraných projektových výzev, v mnoha případech je přímo nositel projektů souvisejících s podporou podnikání. Díky tomu můžeme udržovat v chodu poradenské středisko a jeho užitečné služby. Členským firmám OHK Děčín poskytujeme zdarma nebo za zvýhodněný poplatek různé školící kurzy zaměřené na zvyšování manažerských dovedností nebo vzdělávání zaměstnanců. Informace o těchto podpůrných programech najdete v sekci nabídky OHK Děčín. Obcím v děčínském regionu pomáháme řešit problematické brownfieldy po zrušených firmách, které souvisejí s nemalou ekologickou zátěží. Pořádáme kontaktní akce kde se potkávají a nové kontakty navazují podnikatelé z určitého oboru. Jiné akce pod hlavičkou OHK Děčín mají za cíl propagaci firem z našeho regionu. Bližší aktualní informace sledujte v sekci akce pořádané OHK Děčín.


Poradenský servis kanceláře OHK Děčín

Poradenské středisko OHK Děčín se nachází na adrese: Myslbekova 80/3, 405 02 Děčín 1 (v těsném sousedství Masarykova náměstí). Úřední hodiny jsou pondělí až pátek 08.00 - 15.30. V tomto čase se u nás můžete zastavit, v každém případě doporučujeme objednat se na konzultaci předem - tel.: 412 511 925, mail: urad@ohkdecin.cz nebo můžete použít kontaktní formulář. Nabízíme diskrétní konzultaci projektů, jejichž realizace je závislá na zpracování žádosti o dotace, zprostředkování kontaktů na vhodné partnery a další služby, jejichž úplný výčet najdete v sekci služby OHK Děčín.


Propagace členských firem z okresu Děčín

OHK Děčín propaguje aktivně své členy na různých prezentačních akcích, výstavách a veletrzích v ČR a Německu. V roce 2020 jsme zahájili provoz nového webu s podnikatelským magazínem KOMORNÍK, kde mohou členské firmy zdarma publikovat články o svých nabídkách, prezentovat své úspěchy a odkazovat na vlastní firemní stránky. Do systému mohou také vložit profil firmy do nového katalogu firem s informacemi o svém podnikání a z něj kdykoli on-line publikovat své nabídky a poptávky. Velmi rádi podpoříme vlastní iniciativu našich členů při pořádání prezentačních akcí, jako byl například Festival lokální ekonomiky nebo je Burza produktů a služeb cestovnímu ruchu. Přímo v kanceláři OHK Děčín v Děčíně na Myslbekově ulici plánujeme zprovoznit expozici regionálních produktů Děčínska, atd.


Zájmové sekce OHK Děčín

Velmi pozitivně OHK Děčín vnímá iniciativy svých členů, pokud chtějí založit zájmovou skupinu, která by se specializovala na činnost v určitém oboru. Takto je možné například pořádat setkání odborníků, sdílet společné nápady a prezentace, organizovat výstavy nebo jiné akce pro veřejnost. Takto pod OHK Děčín již několik let funguje sekce nazvaná „Cech cestovního ruchu na Děčínsku“, která sdružuje podnikatele a živnostníky v oboru ubytování, gastronomie, výroby suvenýrů, propagace, půjčoven a dalších služeb. Tato sekce podporuje publikační činnost portálu Turistický magazín a v dubnu 2020 připravuje „Burzu produktů a služeb v cestovním ruchu“. OHK Děčín poskytuje svým sekcím zázemí, záštitu, financování některých aktivit, podporu při jednání s partnery, aj. Pokud by existoval zájem založit další sekci, kontaktujte ředitele kanceláře OHK Děčín Jiřího Štajnera, mob: 736463745.


Zprostředkování podnikatelských kontaktů

Podnikatelské prostředí v okrese Děčín známe důvěrně, a to zejména pokud se jedná o registrované členy OHK Děčín. Pokud potřebujete pro své záměry získat vhodného partnera z regionu, můžete se obrátit na kancelář OHK Děčín a nebo můžete vyzkoušet katalog firem, do kterého se také můžete zaregistrovat (pokud jste členy OHK Děčín, můžete zde publikovat také své nabídky a poptávky).ZAVŘÍT STRÁNKU

ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI | MAGAZÍN KOMORNÍK

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: