412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

Projekty OHK DěčínZPĚT NA ÚVOD

Aktuální projekty OHK Děčín:

DETAIL

Flexibilní práce pro ohrožené osoby

Projekt je zaměřen na snížení genderové nerovnosti žen na trhu práce, a to realizací programu jejich přípravy na výkon flexibilních forem práce a podpory zavádění těchto forem u zaměstnavatelů. Program zahrnuje účelově zaměřenou analýzu trhu práce na Děčínsku, aktivity kariérového a genderového poradenství, dalšího vzdělávání ve vybraných oborech a spolupráci se zaměstnavateli pro zajištění pracovního uplatnění účastnic. Projektu se zúčastní celkem 80 osob z cílové skupiny v děčínském regionu.
Partnerem projektu je Business & Professional Women CR z.s.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Období realizace projektu:

1. 11. 2019 - 30. 4. 2022

DETAIL

Vzděláváním k lepší výkonnosti II

Projekt je zaměřen na zvýšení odborných znalostí a kvalifikačního úrovně zaměstnanců členských firem hospodářské komory na Děčínsku, a to realizací vzdělávacích akcí v souladu s aktuálními požadavky trhu práce. Projekt zahrnuje aktivity v oblasti obecné IT, měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, účetních a ekonomických znalostí a odborně technického vzdělávání. V rámci projektu se vzdělávacích akcí zúčastní celkem 180 osob z cílové skupiny.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Období realizace projektu:

1. 4. 2019 - 31. 3. 2022

DETAIL

Využití moderní vizualizační a simulační techniky v oblasti

Děčínské pracoviště Fakulty dopravní a Westsächsische Hochschule Zwickau pokračují v úspěšné
spolupráci z minulých let. Společně se podílejí na projektu nazvaném Využití moderní vizualizační a
simulační techniky v oblasti dopravních systémů, a to za spolupráce s dalšími projektovými partnery – BIC a OHK Děčín. Projekt je podporován EU v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
Cílem projektu je rozvoj přeshraničních aktivit v oblasti výuky a profesní a studijní orientace.
jsou na obou stranách hranice zaměřeny na oblast simulací a vizualizací. Stávající vzdělávací a studijní
nabídky vyžadují kromě zprostředkování nových teoretických vědomostí i získání dovedností a
schopností při práci s novými metodami a technologiemi. Studenti se musejí práci s novými
technologiemi při využití simulačních a vizualizačních technik naučit v rámci praktických cvičení/stáží
a vyzkoušet si je. K tomu je potřeba i doplnit vybavení specializovaných laboratoří.

Období realizace projektu:

1. 8. 2016 - 28. 2. 2020ZAVŘÍT STRÁNKU

ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI | MAGAZÍN KOMORNÍK

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: