412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

Projekty OHK DěčínZPĚT NA ÚVOD

Realizované a ukončené projekty OHK Děčín:

DETAIL

Vzděláváním k lepší výkonnosti

Projekt je zaměřen na zvýšení odborných znalostí a kvalifikačního úrovně zaměstnanců členských firem hospodářské komory na Děčínsku, a to realizací vzdělávacích akcí v souladu s aktuálními požadavky trhu práce. Projekt zahrnuje aktivity v oblasti obecné IT, měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, účetních a ekonomických znalostí a odborně technického vzdělávání. V rámci projektu se 12 kurzů zúčastní celkem 90 osob z cílové skupiny.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Období realizace projektu:

1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

DETAIL

TRANS3Net

Hlavním cílem projektu je výrazně přispět ke vzniku funkčního nadnárodního inovačního systému na území Německa, Polska a České republiky (přesněji česko-sasko-polském pohraničí). To bude charakterizováno spoluprací mezi „transferovými promotory“ a dalšími aktéry z vědecké, ekonomické a veřejné sféry za účelem zahájení, realizováním a přenášením nových technologií mezi subjekty. Projekt TRANS3Net tak posiluje vztahy mezi vědou, ekonomikou a veřejnou správou. Vytváří rámec pro vznik fungujícího inovačního systému a podporuje inovační kapacity ve střední Evropě.

Období realizace projektu:

1. 7. 2016 - 31. 10. 2019

DETAIL

Podnikání žen a rodina

Projekt je zaměřen na konkrétní okruh opatření v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, a sice realizaci programu přípravy žen k samostatné výdělečné činnosti, včetně slaďování této činnosti s rodinným životem. Projektu se zúčastní celkem 60 osob z cílové skupiny.
Partnerem projektu je Business & Professional Women Praha.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Období realizace projektu:

1. 11. 2012 - 31. 10. 2014

DETAIL

S novou šancí na trhu práce

Hlavním záměrem projektu je poskytnutí poradenství a vzdělávacích akcí osobám ohroženým nezaměstnaností v důsledku restrukturalizačních procesů v podnicích, zvlášť pak zaměstnancům, kteří se z kvalifikačních, věkových či zdravotních důvodů obtížněji uplatňují na trhu práce. Uplatnění cca čtvrtiny účastníků formou zaměstnávání či podnikání bude přímo podpořeno projektem.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Období realizace projektu:

1. 6. 2012 - 31. 5. 2014

DETAIL

Šance pro ženy znevýhodněné na trhu práce

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti žen znevýhodněných na trhu práce, a to motivačními, vzdělávacími a dalšími aktivitami, ve kterých budou zároveň zohledněny potřeby a požadavky potenciálních zaměstnavatelů. V průběhu realizace projektu budou účastnice proškoleny, jak se vypořádat se znevýhodněním na trhu práce, získají znalosti a dovednosti zvyšující jejich šance najít či udržet si práci, nebo umožňující zahájit vlastní podnikání. Dále budou organizována setkání se zaměstnavateli a poskytnuta možnost absolvování praxe.
Partnerem projektu je Mateřské centrum Bělásek.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Období realizace projektu:

1. 5. 2010 - 30. 4. 2011ZAVŘÍT STRÁNKU

ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI | MAGAZÍN KOMORNÍK

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: